Reglement

Financiële informatie

  • Inschrijfgeld (eenmalig) bedraagt € 12,00. Voor dit bedrag ontvangt u een digitaal informatiemap per mail. Een embleem van de club en de witte band voor op het judopak.
  • De contributiebetaling vindt plaats via de bank aan het begin van de maand (dus niet achteraf). De contributie is per 1 januari 2013 vastgesteld op € 14,00 voor het eerste kind en € 13,00 voor het tweede kind en € 12,00 voor het derde kind van hetzelfde gezin.
  • Indien u gebruik maakt van internetbankieren of overboeking per bank van de contributie gaarne de voor en achternaam vermelden van het lid waarvoor contributie wordt betaald.
  • Er wordt voor 12 maanden per jaar contributie betaald.
  • Rekeningnummer voor het overmaken van de contributie is NL73 INGB 0005 7820 40 t.n.v. BudoClub Daalhof te Maastricht.
  • De opzegtermijn van een lid bedraagt 1 maand, dit kunt u doen via ons Opzegformulier. Zolang u niet opzegt loopt de contributie gewoon door en zullen alle (bijkomende)kosten voor u rekening zijn.

Sanctie als contributie niet aan bovenstaande wordt voldaan

  • U ontvangt een betalingsherinnering om de contributie alsnog binnen 14 dagen te betalen.
  • Als u ook niet binnen deze 14 dagen betaalt dan ontvangt u een tweede betalingsherinnering met als uiterste termijn van betalen 10 dagen met een verhoging van de contributie van €10,00. Als dit nog niet betaald wordt krijgt het lid een voorlopig verbod om te trainen totdat er betaald is. Wordt er na de tweede betalingsherinnering nog steeds niet betaald dan wordt het lid van de ledenlijst geschrapt en kunnen wij de vordering op u in handen stellen van een incassobureau. De daaraan verbonden kosten en de eventuele gerechtelijke kosten zijn dan voor uw rekening.

Algemeen

  • Tevens gaat u ermee akkoord dat uzelf de eindverantwoording neemt voor deelname aan de lessen.