Club geschiedenis

Historie
Bij de bouw in de beginjaren ’70 van de wijk Daalhof is er een overkoepelend orgaan opgericht, genaamd de S.V.D. (SportVereniging Daalhof). Het logo was een groene pastille met de letters in het zwart SVD. Doelstelling van de SVD was de sport in de wijk Daalhof te ontwikkelen en te steunen in de ruimste zin van het woord. Het bestuur werd gevormd door voorzitters en of vicevoorzitters van de aangesloten verenigingen , zoals ; Voetbal – Tafeltennis – Badminton – Volley – Gym- Judo – etc. Gelden en contributies werden door de SVD beheerd en nieuwe initiatieven werden centraal financieel gesteund.

Budoclub Daalhof
Was de naam waaronder de judoclub gestart is. Oprichters waren o.a. Dhr. Hakkebroek als voorzitter en Dhr. Willy Dingena als trainer (3e Dan) onder de vlag van de SVD. Verdere actieve leden waren Dhr. Jacques Heusschen (secretariaat) en zijn buurman Joost Nijssen (1e kuy afkomstig van JC Malberg/Malpertuis). Er werd toen gejudood op 2de hands losse matten bespannen met zeil in 't Atrium. Het trainen was op donderdag en zondagochtend. Zo kon het gebeuren dat na de missen (want kerk en de sportzaal moesten nog gebouwd worden) het altaar werd weggedragen en de judomatten werden gelegd.

Medio 77 kon de Budoclub gebruik maken van de nieuwe sportzaal van de Fons Olterdissenschool. In de zomermaanden werd op zondag buiten getraind, vaak op de St. Pietersberg en soms op de Mechelse Heide. Na een aantal jaren werd er tevens een afdeling Karate opgericht ook onder leiding van trainer Willy Dingena, maar onder supervisie van Hub Alken coördinator van de Karate-Bond Zuid Nederland.

De afdeling Judo had zich inmiddels aangesloten bij de BZN (BUDO ZUID NEDERLAND), een alternatieve bond ontstaan uit onvrede met de inspanningen van de Judobond Nederland die te weinig deed voor de kleinschalige verenigingen. BZN telde een aantal Zuid-Limburgse verenigingen zoals; Budoclub Daalhof – JC Bosserveld (Dhr. W.Dingena was ook trainer aldaar) – Margraten – Ubachsberg – Houthem – Berg en Terblijt – Brunssum – etc. Centrale trainingen werden voor de leden van deze verenigingen gehouden in Margraten bij Judoclub Dracula, evenals briefings, scheidsrechterscursussen, danopleidingen en -vergaderingen. Er heerste helaas een enorme vergadercultuur, zowel binnen de BZN als SVD Daalhof.

Aan het begin van de eerste helft van de jaren ’80 is de BZN uitelkaar gevallen. Ook binnen de SVD wilden een aantal sterke verenigingen zelfstandig verder te gaan. Budoclub Daalhof telde op dat moment een zestal bestuursleden, die de club nu alleen moesten draaien. Tot overmaat van ramp moest onze trainer Dhr. W.Dingena om gezondheidsredenen zijn activiteiten staken. Zijn trainerstaken werden door dhr. Erik Klaessens overgenomen.

Door het vertrek van Dhr. Dingena kwam de afdeling Karate door de vaak wisselende trainers in een neerwaartse spiraal (van 18 naar 10 leden) en was niet meer kosten dekkend, vandaar dat er helaas besloten moest worden deze afdeling op te heffen. De Karateka’s werden in goed onderling overleg ondergebracht bij Judoclub Bosserveld.

Tijdens het seizoen 85/86 werd besloten de budoclub te doen opgaan in een stichting. De belangrijkste argumenten hiervoor waren; de financiële risico’s voor bestuursleden te liquideren,  vergadercultuur drastisch in te krimpen en slagvaardiger te werken. Gezien de gemiddelde leeftijd van de judoka’s waren de Algemene Ledenvergadering (verplicht bij een vereniging) een lachertje. Vanaf dat moment draaide het bestuur met een driekoppige bemanning, t.w. Meggie Geelen, Jack Smeets en Joost Nijssen.

Ook werd er een nieuw logo ontworpen, rondom de 4 elementen, Aarde – Water – Wind – Vuur, zoals deze in de oosterse vechtsporten traditioneel gebruikt worden. Ons logo is ontworpen door Bert Geelen, die er op een perfecte manier in geslaagd is deze elementen te verwerken met een duidelijke identiteit en vingerwijzing naar onze vereniging.

Begin 1990 moest onze toenmalige trainer Erik Klaessens afhaken vanwege werkzaamheden in Utrecht. Vervolgens is Dhr. Hein Soomers als trainer bij onze vereniging gekomen (3e dan Judo en 2e dan Jiu- Jitsu). Vanwege zijn kennis over Jiu-Jitsu zijn er regelmatig weerbaarheidscursussen gegeven, zelfs buiten onze dojo.

Begin jaren ’90 verhuisde de Budoclub naar de voormalige bibliotheek naast het Atrium, waar gezamenlijk met een aantal initiatiefnemers multi-functionele ruimtes waren gecreëerd. Gezien de kostenontwikkeling voor ons een zeer positieve ontwikkeling. De vereniging was tevens beter toegankelijk en waren de condities om les te geven veel beter. Helaas werden we in 1999 gedwongen te verhuizen naar de spiegelzaal van het Atrium, omdat de gemeente Maastricht door tekort van klaslokalen de ruimtes in de voormalige bibliotheek opeisten. Van Carnaval t/m de grote schoolvakantie in ’99 hebben we noodgedwongen in de sportzaal getraind, omdat de realisatie van deze ruimtes niet parallel liep.

In Juni 2000 stopte het toenmalige bestuur (Joost Nijssen, Meggie Geelen en Jack Smeets) en werd de zaak overgedragen aan Frans en Gerrie Hermans en Noël Frissen, resp. Voorzitter, secretariaat en penningmeester. Helaas moest Noël Frissen niet lang daarna afhaken en werd het penningmeesterschap ook bij secretariaat ondergebracht. Gezien de geringe omvang van de werkzaamheden achteraf een goed besluit.

In het voorjaar van 2005 moesten we helaas afscheid nemen van onze trainer Hein Soomers, die ten gevolge van een lichte beroerte zijn judoactiviteiten moest stoppen. Tot medio september hebben Joost Nijssen en Guus Lebens (1e dan) de lessen voor hun rekening genomen. Per 1 oktober konden wij een nieuwe hoofdtrainer aantrekken in de persoon van Pascal Hummel uit Heerlen (3e dan). Deze heeft aangegeven per 1 maart 2013 een eigen club te beginnen in Boxtel te Brabant en hebben we afscheid van hem genomen.

Vanaf 1 maart 2013 hebben wij als trainer Erik Klaessens (5e dan).

Ingaande december begon budoclub daalhof met een pupillenuitwisseling onder supervisie van Erik klaessens nu verbonden zowel aan de JBN als aan J.C. To-Zai uit Margraten en budoclub Daalhof.

Na 10 jaar de kar getrokken te hebben, hebben Frans en Gerrie Hermans aangegeven om eind Maart 2010 hun functies te willen neer leggen.

Op dit moment is de bestuurssamenstelling als volgt: Bestuur